هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

حسین فتاحی/ داور بخش رمان

حسین فتاحی/ داور بخش رمان

مردِ کارکشتة ادبیاتِ انقلاب تا به حال داستان‌های مختلفی منتشر کرده است. دربارة خودش می‌گوید: «من بچة روستا هستم و دلم اصلاً نمی‌گیرد.» او اصالتاً یزدی‌ست و اولین اثرش را وقتی 24 ساله بود منتشر کرد. آتش در خرمن، مدرسه انقلاب، پسران جزیره، عشق سال‌های جنگ و کودک و توفان از جمله آثار تألیفی او است. فتاحی سابقة داوری در بسیاری از جوایز ادبی حوزة دفاع مقدس و انقلاب را دارد و در سال گذشته دبیر جشنوارة داستان انقلاب بود.