هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

عباس پژمان/ داور بخش رمان

عباس پژمان/ داور بخش رمان

بیشترِ اهلِ ادبیات او را با ترجمه‌هایش می‌شناسند. پژمان البته علاوه بر ترجمة آثار ادبی غربی، خود نیز دست به قلم برده است و تازگی نوشتن دومین رمانش را تمام کرده است. پزشکِ مترجم، زبان‌های انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی را می‌داند. ترجمة آثاری از ساراماگو، اگزوپری، کوندرا، گراهام گرین و خیمنس از جمله فعالیت‌های او در حوزة ترجمة ادبی بوده است.