هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

کورش علیانی / داور بخش مستندنگاری

کورش علیانی / داور بخش مستندنگاری

بسیاری از نوجوان‌های دهة هشتاد و جوان‌های امروز پیش از آنکه چهرة کورش علیانی را در برخی برنامه‌های تلویزیونی یا وب‌سایت‌های اینترنتی ببینند، در گوشه‌ای از کتاب‌های پرطرفدارِ روایتِ فتح حرف حرفِ نامش را خوانده بودند. آن‌ها احتمالاً از خود پرسیده بودند مدیر پروژة روایتِ زندگی فرماندهان شهید از زبان همسرشان چطور آدمی‌ست؟ و چرا مثلِ باقی اهل ادبیات زیاد توی چشم نیست؟

علیانی با پروژة شهدا به روایتِ همسرشان گل کرد و در مؤسسة روایتِ فتحِ آن روزها با همکارانش پایه‌های برخی کارهای مستندنگاری دیگر را هم بنا نهاد. او پس از دگرگونی‌ها در روایتِ فتح و جدا شدن از آن مجموعه دست به کارهای مختلفی زد و فضاهای کاری و عرصه‌های مختلف را آزمود. گاهی به کنه یهودشناسی و ماجراهای اسرائیل رفت، به عبری ناخنک زد، ویرایش کرد، به زبان‌شناسی علاقه‌مند شد و تقریباً هر نوع کاری که به نوشتن مربوط بود را پی گرفت.

علیانی به جوانی ده سال و بیست سال پیشش نیست، اما همچنان تجربه کردنِ عرصه‌های متفاوت را دوست دارد. شاید مهمترین و برجسته‌ترین ارتباطِ او با مستندنگاری به همان سال‌های نوشتن و پیراستن و مدیریت پروژة سرگذشت

 

فرماندهان شهید به روایت همسرشان بازگردد.