هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

بزهایی از بلور / نامزد داستان کوتاه

بزهایی از بلور / نامزد داستان کوتاه

علی چنگیزی، نویسنده بزهایی از بلور، منتشرشده توسط نشر چشمه. چنگیزی در «بزهایی از بلور» سه داستان بلند را روایت می‌کند. او صرفا به دنبال قصه پردازی و روایت است و به دور از پزهای معمول داستان‌نویسان هم سن و سالش که در داستان‌های‌شان دنبال فلسفه و سوژه‌های دستمالی شده اجتماعی هستند به داستان‌گویی پایند است. داستان‌های چنگیزی روایت آدم‌های مختلفی است که در یک شرایط خاص گیر کرده‌اند و آن جاست که عجز آدم‌ها خود را نشان می‌دهد. توصیف صحنه‌ها و اتفاقات و فضاسازی عالی شرایط در روند قصه بر جذابیت آن افزوده. این فضاسازی در مکان‌هایی اتفاق می‌افتد که تقریبا پرت هستند و شخصیت‌های اصلی داستان در آن جغرافیاست که پرورانده می‌شوند و داستان در آن قوام پیدا می‌کند.

تجربه‌های قبلی چنگیزی در نوشتن رمان در این مجموعه داستان‌ها هم به کمکش آمده. او در خلق شخصیت‌های جهان داستانش به خوبی عمل کرده است. شخصیت‌های داستان کاملا برای مخاطب ملموس هستند البته در پروراندن شخصیت‌ها هنر دیالوگ نویسی چنگیزی به خوبی به چشم می‌آید. ما در خلال گفتگوها و دیالوگ های رد و بدل شده بین آدم‌های قصه‌هاست که با شخصیت‌ها و دنیای آن‌ها روبرو می‌شویم این پرداخت خوب در مورد تمام شخصیت‌های داستان اتفاق افتاده است.