هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

فیروز زنوزی جلالی / بخش داستان کوتاه

فیروز زنوزی جلالی / بخش داستان کوتاه

مردی خوش‌مشرب با صدایی خش‌دار که پیش از آنکه از نزدیک ملاقاتش کنی جذبه چهره نظامی‌وارش تو را می‌گیرد. داستان‌نویسی که خود سابقه تقدیر شدن در جایزه ادبی جلال آل احمد را دارد، این روزها داورِ بخش داستانِ کوتاه هشتمین دوره جایزه است و پیش‌تر از این‌ها و پس از آنکه در سال 1329 در خرم‌آبادِ سرسبز به دنیا آمد، مرتباً دست به قلم برد و آثاری متعدد در حوزة داستان و ادبیات جنگ خلق کرد. زنوزی جلالی کابوسِ داستان‌نویسانِ تازه‌کاری که قرار است اثرشان نقد شوند هم هست و در نقادی دقتی ماندنی دارد.

این افسرِ سابقِ نیروی دریایی تا به حال رمان‌ها و داستان‌های مختلفی چون قاعدة بازی، آینه و مرداب، سیاه بمبک، مخلوق، برج110 و... را علاوه بر مقالات و کتاب‌هایی در حوزه نقدِ داستان نوشته است.