هشتمین دوره جایــزه ادبـی جلال آل احــمد

معرفی جایزه

معرفی جایزه

در تیرماه سال 1384 و در آخرین سال دولت هشتم موضوعِ برگزاری جایزه ادبی جلال آل احمد به تصویبِ شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. اما عمر دولت هشتم به برگزاری این جایزه نرسید تا این که در سال 1385 و با آغاز کار دولت نهم پرونده برگزاری این جایزه بزرگ ملی و ادبی گشوده شد. 
در همان سال آئین‌نامه جایزه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بر اساس آئین‌نامه تاریخ دوم آذر ماه هر سال –به یادِ سالروز تولد جلال آل احمد- برای تاریخ اختتامیه این جایزه انتخاب شد. سرانجام اولین دورهٔ جایزه در سال 1387 برگزار شد. تاکنون هفت دوره از این جایزه برگزار شده و دوره پیش رو هشتمین دوره این جایزه است.

آخرین آخبار

آرشیو خبرها

شیوه‌نامه اجرایی

مقدمه

بر اساس مصوبه جلسه ۵۹۳ مورخ ۲۳/۰۸/۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جایزه ادبی جلال آل احمد با هدف ارتقاء زبان و ادبیات ملی و دینی و تشویق نوشته‌ها با هویت و خاستگاه ایرانی به کتب در چهار حوزه ۱-رمان و داستان بلند، ۲-مجموعه داستان، ۳-نقد ادبی، ۴- مستندنگاری و تاریخ‌نگاری اهدا می‌شود.

 

ماده ۱: ساختار اجرایی

1. هیأت امناء: اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری (بدون حق رأی) معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2. هیأت علمی: متشکل از ۹ نفر از نویسندگان و صاحب‌نظران در زمینه رمان، داستان کوتاه، نقد ادبی، و مستندنگاری و تاریخ‌نگاری که توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب و برای تأیید به هیأت امناء معرفی می‌شوند.

تبصره: پس از انتخاب هیأت علمی، اسامی آن‌ها توسط دبیرخانه اعلام می‌شود.

3. هیأت داوران: یک هیأت سه نفره در هر بخش که توسط هیأت علمی انتخاب می‌شوند.

4. دبیرخانه: تشکیل دبیرخانه این جایزه بر عهده‌ی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بر مبنای انعقاد توافق‌نامه به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان واگذار می‌شود.

 

ماده ۲: روند داوری

1. در مرحله اول، انتخاب اولیه و دسته‌بندی آثار رسیده توسط دبیرخانه و زیر نظر هیأت علمی صورت می‌گیرد.

تبصره: کتاب های مستند داستانی در بخش مستندنگاری دسته بندی می شوند.

 2. در مرحله دوم، آثار منتخب از مرحله اول، توسط هیأت داوران، داوری می‌شود تا آثاری که نصف به علاوه یک رأی مثبت کسب کند به مرحله‌ سوم بروند.

تبصره ۱: برگزیدگان و دبیر دوره‌ی پیشین جایزه ادبی جلال آل‌احمد می‌توانند هر کدام حداکثر ۳ اثر در حوزه مربوطه را به عنوان آثار شایسته‌ی داوری در مرحله سوم به طور رسمی به دبیرخانه معرفی کنند.

تبصره ۲: مؤسسات و تشکل‌های ملی صنفی و ادبی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌توانند ۳ اثر شایسته انتخاب را برای مرحله سوم به طور رسمی به دبیرخانه پیشنهاد کنند.

 3. هیأت داوران از میان آثار منتخب مرحله دوم و آثار ارائه شده بر مبنای دو تبصره پیشین، ۵ اثر را در هر بخش به عنوان نامزد برنده‌ی جایزه‌ انتخاب می‌کنند.

تبصره ۱: آثار معرفی شده در این مرحله به رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود

تبصره 2: در این مرحله، اسامی هیأت داوران و هیأت انتخاب نهایی در هر بخش به رسانه‌های جمعی اعلام می‌شود.

4. مرحله چهارم، هیأت انتخاب نهایی در هر بخش متشکل از هیأت داوران آن بخش، دبیر علمی جایزه یا نماینده وی، و یک نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب همین هیات، اثر برگزیده را تعیین و به دبیرخانه معرفی می‌کنند تا در مراسم اهدای جوایز اعلام شود.

تبصره ۱: در هر بخش تنها به یک اثر (مگر به تشخیص هیئت انتخاب نهایی، به حداکثر 2 اثر) جایزه داده می‌شود.

تبصره2: آثار واجد شرایط‌ِ اعضای هیات‌امنا، هیات‌علمی، هیات‌داوران، و اعضای دبیرخانه در جایزه شرکت داده نمی‌شود.

تبصره3: اعضای هیات‌انتخاب‌نهایی و هیات‌داوران موظف به صیانت از رأی نهایی و اعضای هیات‌علمی موظف به صیانت از روند داوری و مصوبات هیات‌علمی هستند.

تبصره ۴: جزییات نتایج و جلسات داوری، و نظر هر یک از داورها درباره‌ی هر اثر محرمانه تلقی شده و اعلام نمی‌شود.

 

ماده ۳: معیارهای عمومی داوری

با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی معیارهای اثر برگزیده چنین معرفی می‌شود:

 

1. انتشار اثر برای نخستین بار در سال پیش از برگزاری.

تبصره ۱: به آثاری که در سال‌های قبل با عنوانی دیگر یا توسط ناشری دیگر به چاپ رسیده باشد، جایزه تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۲: ملاک پذیرش آثار در داوری، تاریخ انتشار آن بر مبنای شناسنامه کتاب است. اگر این شناسنامه موجود نباشد، فهرست‌نویسی فیپای کتاب مبنای پذیرش خواهد بود.

2. تأثیرگذاری در ارتقای سطح ادبی کشور.

 3. دارا بودن ارزش‌های هم‌خوان با اهداف یادشده در اساس‌نامه جایزه.

4. برخورداری از ساختار و زبان مناسب و محتوای متناسب با چهار حوزه جایزه

تبصره ۱: اگر اثر برگزیده بیش از یک نفر پدیدآورنده داشته باشد، جایزه به طور مساوی بین پدیدآورندگان اثر تقسیم می‌شود. مگر این‌که اطلاعات و قراین روشن در کتاب، خلاف تساوی دلالت کند، که در این صورت رآی هیأت انتخاب نهایی نافذ است.

تبصره ۲: کتاب‌های دوره‌ای، تا قبل از پایان دوره در جایزه شرکت داده نمی‌شوند، اما در صورت استقلال محتوایی، هر مجلد حکم یک کتاب مستقل را دارد وتشخیص این موضوع با هیأت انتخاب نهایی است.

تبصره ۳: معیارهای اختصاصی هریک از بخش ها توسط هیأت علمی به هیأت داوران اعلام خواهد شد.

 

ماده ۴: منابع مالی

هزینه‌های لازم برای اجرای این طرح که در بودجه سالانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منظور شده طبق توافق‌نامه در اختیار مجری قرار می‌گیرد.

 

ماده 5: مفاد آیین‌نامه

 این آیین‌نامه در 5 ماده و 15 تبصره توسط هیأت علمی تدوین و در تاریخ …………………… به تصویب هیأت علمی رسیده است.

مهدی حجوانی، سید عبدالعلی دستغیب، احمد دهقان، محمدرضا زائری، بلقیس سلیمانی، مصطفی مستور

آیین‌نامه جایزه

 

مصوب پانصد و نود و سومین جلسه مورخ 23/08/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرح:
براساس مصوبه جایزه ادبی جلال آل‌احمد (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی) آیین‌نامه جایزه ادبی جلال آل احمد به شرح زیر تصویب می‌شود:

ماده 1 ـ هدف:
هدف از اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد «ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی» از رهگذر بزرگداشت پدیدآورندگان آثار ادبی برجسته، بدیع و پیشرو است.
تبصره : تنظیم ضوابط و ارائه مشوق‌های مربوط به جایزه مزبور باید در راستای تولید فکر ادبی ـ هنری اسلام‌گرا و تقویت روحیه انتقادی ـ علمی نسبت به ترجمه‌های موجود ادبی و هنری باشد.

ماده 2ـ تعاریف:
آثاری که در حوزة بررسی و انتخاب هیأت علمی و هیأت داوران قرار خواهد گرفت شامل داستان بلند و کوتاه، نقد ادبی و کتب مستندنگاری و تاریخ نگاری خواهد بود.

ماده 3ـ ارکان:
براساس ماده 3 مصوبه جلسه 565 شورای عالی انقلاب فرهنگی ارکان اجرایی این طرح عبارتند از: هیأت امناء، هیأت علمی، دبیرخانه

ماده 4ـ هیأت امناء:
هیأت امنای ستاد اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد عبارتند از: اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر .
تبصره: ریاست هیأت امناء با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و دبیری آن (بدون حق رأی) به عهده معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماده 5ـ وظایف هیأت امناء:
1. ترسیم و تعیین خط مشی و سیاستهای کلی طرح جایزه ادبی جلال آل‌احمد
2. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای هیأت علمی طرح
3. تعیین اعضای هیأت علمی طرح که مشتکل از دو کمیته اصلی داستان و مستندنگاری و
تاریخ‌نگاری خواهد بود.
4. تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار که توسط هیأت
علمی طرح، تدوین و تنظیم شده است.

ماده 6ـ هیأت علمی:
هیأت علمی متشکل از نه نفر از نویسندگان و صاحب‌نظران در زمینه‌ داستان، نقد ادبی،
مستندنگاری و تاریخ نگاری است که توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
انتخاب و برای تأیید به هیأت امناء معرفی می‌شوند.
تبصره: دبیر هیأت علمی، دبیر علمی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 7ـ وظایف هیأت علمی:
1ـ7ـ تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و اجرایی و نیز معیارهای ارزیابی آثار و ارسال آن برای تصویب به هیأت امناء.
2ـ7ـ تعیین و نصب هیأت سه نفره داوری در هر یک از حوزه‌‌های داستان، نقد ادبی، مستندنگاری و تاریخ نگاری مرکب از متخصصین، صاحب نظران و استادان حوزه و دانشگاه.
3ـ7ـ بررسی، تفکیک و طبقه‌بندی آثار رسیده به دبیرخانه. بدین صورت که در صورت انطباق آثار با معیارهای پیش بینی شده بررسی‌های اولیه انجام گرفته و سپس برای داوری نهایی به هیأت داوران ارجاع می‌گردد.
تبصره: هرگونه اختلاف نظر میان اعضای هیأت علمی با رأی حداقل 3 نفر از اعضاء تعیین تکلیف می‌شود.
4ـ7ـ تصمیم گیری در مورد جوایز ویژه و بخش‌های جانبی

ماده 8ـ زمان و مکان برگزاری مراسم:
مراسم اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد هر سال مقارن با ایام تولد این نویسنده توانا و صاحب سبک برگزار می‌شود.

ماده 9ـ تشکیل دبیرخانه:
بمنظور انجام کلیه امور اداری و اجرایی از قبیل مکاتبه، سفارش آگهی، دریافت آثار، هماهنگی با هیأت علمی و هیأت داوران برای انجام امور مربوط، هماهنگی برای برگزاری جلسات و … دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره: انتخاب رئیس دبیرخانه توسط دبیر هیأت امناء خواهد بود.

ماده 10ـ وظایف دبیرخانه:
1ـ15ـ تهیه و درج آگهی فراخوان کتاب در رسانه‌های جمعی
2ـ15ـ دریافت آثار ارسالی و طبقه بندی آن زیر نظر هیأت علمی
3ـ15ـ ارسال دعوت نامه برای برگزاری جلسات
4ـ15ـ انجام امور تبلیغی مراسم و امور مربوط به مکان برگزاری آن
5ـ15ـ تهیه لوح و جوایز با نظر هیأت علمی
6ـ15ـ انجام امور مالی مربوط به مراسم


ماده 11ـ مجری آیین‌نامه:
مجری این آیین‌نامه براساس مصوبه جلسه 94 شورای هنر، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 12ـ ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از رشته های این طرح، نشان ادبی جلال آل احمد بعلاوه 110 سکه بهار آزادی خواهد بود.

ماده 13ـ هزینه‌های لازم برای اجرای این طرح به صورت تبصره‌ای در بودجه سالانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منظور می‌گردد.

ماده 14ـ این آیین‌نامه در 14 ماده و 4 تبصره در جلسه 593 مورخ 23/8/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید

اعضای هیئت علمی

داوران

نامزدها

برگزیدگان

گالری تصاویر

اخبار

گفتگوی «همشهری‌جوان» با برگزیده بخش رمان در جایزه جلال
بازخوانی یک گفتگوی جوانانه

گفتگوی «همشهری‌جوان» با برگزیده بخش رمان در جایزه جلال

 حورا نژادصداقت، روزنامه نگار در جدیدترین شماره هفته‌نامه همشهری جوان با نسیم مرعشی، برگزیده بخشِ رمان در هشتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد گفتگویی...
پاسخِ اعتمادمان را گرفتیم
صالحی در دیدار هیئت علمی و داوران جایزه جلال:

پاسخِ اعتمادمان را گرفتیم

نشست اعضای هیئت علمی و داوران هشتمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد با حضور سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد ، محمد علی مهدوی راد دبیر علمی و مهدی...
اختتامیه هشتمین جایزه ادبی جلال آل احمد برگزار شد
گزارش تصویری

اختتامیه هشتمین جایزه ادبی جلال آل احمد برگزار شد

اختتامیه هشتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد، روز شنبه، سی آبان ماه سال 1394 در تالار وحدت برگزار شد.  
جنتی: جایزه جلال باید بین‌المللی شود
برگزیدگان جایزه «جلال آل احمد» معرفی شدند

جنتی: جایزه جلال باید بین‌المللی شود

جنتی: جایزه جلال باید بین‌المللی شود  اختتامیه هشمین جایزه ادبی جلال آل احمد با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس صالحی معاون فرهنگی...
تثبیت بخش داستان کوتاه و تعیین میزان جایزه جلال
دبیر هیات ­امنای جایزه جلال تغییرات جدید را در آئین‌نامه اعلام کرد:

تثبیت بخش داستان کوتاه و تعیین میزان جایزه جلال

پس از برگزاری هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد و در پی مکاتبات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیات ­امنای جایزه با شورای عالی انقلاب فرهنگی،...
آرشیو خبرها

درباره

بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان نهادی فرهنگی‌ست که در سال ۱۳۸۷ موجودیتِ آن از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب شد. فعالیت مستمر و جدی این بنیاد در سال ۱۳۹۰ به عنوان بازوی اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه گسترده و تاثیرگذار ادبیات آغاز و در سال ۱۳۹۳ حوزه شعر نیز به آن اضافه شد. این بنیاد می‌کوشد با حمایت از تشکل‌ها و برنامه‌ریزی برای نزدیکی بین آن‌ها، حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و مصرف‌کنندگان آثار ادبی، در ترویج فرهنگ اصیل اسلامی–ایرانی بر اساس اهداف فرهنگی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گام بردارد.

همزمان با اضافه شدن حوزه شعر به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزاری هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد، برگزاری جایزه ادبی پروین اعتصامی و برگزاری جشنواره شعر فجر نیز به این بنیاد فرهنگی واگذار شد.

تماس با دبیرخانه

نشانی دبیرخانه: تهران، بلوار کریمخان، خیابان سنایی، کوچهٔ پنجم (اعرابی)، پلاک6، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، طبقهٔ سوم
کد پستی: 1585634971

تلفن دبیرخانه: 88300824 (داخلی 304)
دورنگار: داخلی 102